Momentálně neuzavíráme nové smlouvy s firemními klienty k provádění pracovně-lékařské péče.