Platný od 1.7.2020

Nejsme plátci DPH

Expresní příplatek za jakýkoli administrativní výkon (zpracování do 24 hodin)

200 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace

300 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz (vydání, prodloužení, rozšíření)

500 Kč

Vyšetření pro zbrojní průkaz

600 Kč

Vyšetření pro potravinářský průkaz

400 Kč

Vyšetření pro profesní průkaz

500 Kč

Vyšetření na žádost zaměstnavatele – kategorie práce I

– nesmluvní organizace

600 Kč

Vyšetření pro sportovní organizace a rizikové sporty, včetně EKG

500 Kč

Vyšetření před lázeňským pobytem u samoplátce, včetně EKG

600 Kč

Předoperační vyšetření či jiné komplexní klinické vyšetření včetně EKG u samoplátců

600 Kč ( bez dalších požadovaných vyšetření)

Vyšetření a odběr krve na alkohol

600 Kč

Jiná vyšetření u samoplátců

2 Kč /bod

Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění

100 Kč + cena vakcíny

Potvrzení pro studium

100 Kč/1 přihláška

Potvrzení pro letní tábory, práci s dětmi atd.

100 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro účast na rekreačním pobytu apod.

200 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro jiné účely (např. cesta do zahraničí )

500 Kč

Lékařská zpráva pro komerč. pojišťovnu (dle čas. náročnosti)

300 – 600 Kč

Bodové ohodnocení pracovního úrazu (dle čas. náročnosti)

300 – 600 Kč

Lékařská zpráva pro PČR, soudy apod.

600 Kč

Lékařská zpráva před umístěním do zařízení sociální péče

300 Kč

Vystavení duplikátu dokladu (PN, OČR, potrav. průkaz)

100 Kč

Administrativní úkon lékaře, jinde nezařazený

100 Kč á 10 min

Laboratorní vyšetření na žádost pacienta a bez zdravotní indikace a u samoplátců

dle ceníku laboratoře

Nahlížení do zdravotnické dokumentace (přítomnost zdravotnického personálu)

250 Kč/za každých započatých 15 min.

Kopírování na žádost klienta

5 Kč/ strana

U žádného zdravotního výkonu není vyžadován souhlas pacienta písemnou formou.