Platný od 1.1.2023

Nejsme plátci DPH

Expresní příplatek za jakýkoli administrativní výkon (zpracování do 24 hodin)

200 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace

300 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz (vydání, prodloužení, rozšíření)

600 Kč

Vyšetření pro zbrojní průkaz

600 Kč

Vyšetření pro potravinářský průkaz

400 Kč

Vyšetření pro profesní průkaz

600 Kč

Vyšetření pro sportovní organizace

600 Kč

Vyšetření za žádost zaměstnavatele – nesmluvní organizace

800 Kč

Vyšetření před lázeňským pobytem u samoplátce, včetně EKG

800 Kč

Předoperační vyšetření či jiné komplexní klinické vyšetření včetně EKG a posouzení laboratorních výsledků u samoplátců

1800 Kč ( bez dalších požadovaných vyšetření)

Jiná vyšetření u samoplátců

3 Kč /bod

Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění

200 Kč + cena vakcíny

Potvrzení pro studium

200 Kč/ přihláška

Potvrzení pro letní tábory, práci s dětmi, rekreační pobyt atd.

200 Kč

Lékařská zpráva o zdravotním stavu pro jiné účely (např. cesta do zahraničí)

600 Kč

Lékařská zpráva pro komerční pojišťovnu (dle čas. náročnosti)

400 – 600 Kč

Vyšetření lékařem a vystavení lékařské zprávy pro komerční pojišťovnu (dle čas. náročnosti)

800 – 1000 Kč

Lékařská zpráva pro komerční pojišťovnu s bodovým ohodnocením pracovního úrazu (dle čas. náročnosti)

600 – 1200 Kč

Lékařská zpráva pro PČR, soudy apod. (dle čas. náročnosti)

600 -1200 Kč

Lékařská zpráva před umístěním do zařízení sociální péče

400 Kč

Vystavení duplikátu dokladu (PN, OČR, potrav. průkaz)

200 Kč

Administrativní úkon lékaře, jinde nezařazený

200 Kč/ za každých započatých 10 min.

Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bez zdravotní indikace a u samoplátců

dle ceníku laboratoře

Nahlížení do zdravotnické dokumentace (přítomnost zdravotnického personálu)

300 Kč/ za každých započatých 15 min.

Kopírování na žádost klienta

5 Kč/ strana

U žádného zdravotního výkonu není vyžadován souhlas pacienta písemnou formou.