Telefonicky nebo osobně se prosím objednejte.

Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel není hrazeno ze zdravotního pojištění.

S sebou budete potřebovat: občanský průkaz, řidičský průkaz, brýle na dálku (pokud nosíte) a sluchadlo (pokud nosíte).

U některých onemocnění je nutné i vyjádření specialisty (oční lékař, ORL lékař, neurolog, psychiatr, diabetolog, kardiolog, pneumolog), ev. dopravně psychologické vyšetření.

Před každou prohlídkou pro řidičský průkaz je nutno vyplnit a podepsat Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti. Můžete stáhnout zdevyplnit doma a přinést s sebou k prohlídce. V ordinaci tím ušetříte čas sobě i nám:)

“Prodloužení řidičského průkazu” – týká se řidičů a řidiček ve věku 65, 68 a dále každé 2 roky.

Pozor – termín prohlídky se neřídí datem předešlého potvrzení!! Abyste (byť nevědomky) nejezdili načerno, je nutno absolvovat prohlídku nejdříve 6 měsíců před dovršením příslušných narozenin nebo nejpozději v jejich den.